Informujemy że decyzją Komitetu Organizacyjnego konferencja odbędzie się zgodnie z założonym harmonogramem.

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na 46 Zjeździe Psychiatrów Polskich
– 18-20 czerwca 2020 roku w Szczecinie

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – poprzez rejestracje na stronie www.zjazdptp.pl.
 2. Termin zgłaszania prac – 31.03. 2020 rok.
 3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie doniesień ustnych lub e-posterów
 5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet kwalifikacji prac i sesji. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 15.04.2020 roku.  
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora do udziału w Zjeździe. 
 7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.  
 8. Należy zaznaczyć chęć udziału w konkursie na najlepsze prace oryginalne dla młodych członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 9. Abstrakt zgłoszonej pracy musi zawierać:
  • Tytuł
  • Wprowadzenie
  • Cel
  • Materiały i metody
  • Wyniki
  • Wnioski
 10. Tematyka streszczeń:
  • Edukacja w psychiatrii.
  • Epidemiologia w psychiatrii.
  • Filozofia i humanistyka w psychiatrii.
  • Genetyka i epigenetyka w psychiatrii.
  • Historia psychiatrii.
  • Immunologia w psychiatrii.
  • Łagodne zaburzenia poznawcze.
  • Medycznie niewytłumaczalne objawy.
  • Mikrobiota a psychiatria.
  • Neuropsychologia a psychiatria.
  • Niepełnosprawność intelektualna.
  • Nowe technologie w psychiatrii – aspekt diagnostyczny.
  • Nowoczesne technologie a psychiatria – aspekt terapeutyczny.
  • Otępienia.
  • Pacjenci psychiatryczni i ich opiekunowie.
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne.
  • Płeć męska a zdrowie psychiczne.
  • Problemy psychiczne w grupach migrantów.
  • Psychiatria a medycyna regeneracyjna.
  • Psychiatria i Sztuka.
  • Psychiatria ratunkowa.
  • Psychiatria sądowa.
  • Psychiatria środowiskowa.
  • Psychiatria wieku podeszłego.
  • Psychiatria wieku rozwojowego.
  • Psychiatria wojskowa.
  • Psychiatria wysiłku fizycznego i sportu.
  • Rehabilitacja pacjentów psychiatrycznych.
  • Religia, duchowość i psychiatria.
  • Schizofrenia i zaburzenia ze spektrum psychozy.
  • Terapie rodzin.
  • Tożsamość płci a zdrowie psychiczne.
  • Uzależnienia behawioralne.
  • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  • Varia
  • Wczesna diagnoza i interwencje w psychiatrii.
  • Współchorobowość somatyczna w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna.
  • Współczesne klasyfikacje, oceny diagnostyczne i nomenklatura psychiatryczna.
  • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
  • Zaburzenia depresyjne.
  • Zaburzenia lękowe.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
  • Zaburzenia odżywiania.
  • Zaburzenia osobowości.
  • Zaburzenia snu i czuwania.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  • Zagadnienia etyczne w psychiatrii.
  • Zdrowie psychiczne kobiet i dziewcząt.
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Po zakwalifikowaniu prac lista autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Zjazdu wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac.

Komitet kwalifikacji prac i sesji:

 • Kol. Jerzy Samochowiec
 • Kol.  Justyna Pełka-Wysiecka
 • Kol. Jolanta Kucharska-Mazur
 • Kol. Agnieszka Samochowiec
 • Kol. Michał Wroński
 • Kol. Marcin Jabłoński
 • Kol. Beata Trześniowska-Drukała
 • Kol. Sylwia Kalinowska
 • Kol. Paweł Liśkiewicz
 • Kol. Artur Reginia
 • Kol. Monika Mak
 • Kol. Anna Konopka
 • Kol. Jacek Kurpisz

Kryteria konkursu:

 1. Wiek do 35 roku życia.
 2. Członek PTP opłacający regularnie składki.
 3. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone zwolnieniem z opłaty zjazdowej, zapewnieniem noclegów podczas Zjazdu (18-20.06.2020) oraz wręczeniem dyplomu.
 4. Wyróżnienie dla trzech kolejnych prac będzie nagrodzone zwolnieniem z opłaty zjazdowej i wręczeniem dyplomu.

MIEJSCE KONFERENCJI

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, Szczecin

Kontakt:


ORGANIZATOR

Oddział Szczeciński PTP
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin,
ptp@pum.edu.pl
tel 913 511 322, fax 913 511 301


Biuro Organizacyjne

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu